Om Norsk Bangladesh Fadderforening

 

 

NBF har et arbeidende styre som holder til i Oslo. Styret jobber ubetalt, slik at mest mulig av innsamlede midler går til barnehjemmene og skolen vi støtter. Opp mot 90 % av midlene går direkte til formålet i Bangladesh.

 

Styrets leder

Trine Lund  

 

Styremedlemmer 2017

Tilak Kanti Barua

Ragnhild Holta

Lucy Mukuria

Ernst Otto Ropstad

Md Hafizur Rahman

Jone Edland

Marit Lundteigen

 

 

Lokal representant i Bangladesh

 

Mohammed Mehdi Hasan ble ansatt som våre lokale representant våren 2014.  Vi skrev også avtale med Mohammed Al Amin som ulønnet medhjelper. Begge kommer fra Kulna, som med 1,4 millioner innbyggere er den tredje største byen i Bangladesh. Kulna ligger en dagsreise med buss fra Dhaka. Både Mehdi og Al Amin har bakgrunn fra EDS, en lokal organisasjon som jobber for å gi barn og ungdom fra fattige familier mulighet til utdannelse. Fra januar 2015 har Al Amin overtatt ansvaret som lokal representant for Mehdi med bakgrunn i at Mehdi har både familie og jobb i bank som krever stadig mer tid. I tillegg har Al Amin gjennom jobben som medhjelper vist at han gjør en meget god jobb i kontakt med barnehjemmene. Som ny ulønnet medhjelper har vi inngått avtale med Md. Bellal Hossain.

 

Den lokale kontaktens jobb er å holde kontakten med barnehjemmene NBF støtter, og dette gjøres gjennom besøk, telefon og epost. NBF oppdateres på situasjonen ved barnehjemmene gjennom besøksrapportene. Lokal representant og styre kommuniserer direkte om alt som har med barnehjemmene å gjøre.

 

Under besøkene er det viktig å ta seg tid til å snakke med barna for å høre hvordan de har det og motivere de til å jobbe med skolen. Kombinert med samtaler med lærere skal den lokale ansatte bidra til forbedringer og dialog. Kontroll er ikke hovedsaken men å skape tillit og trygghet for godt samarbeid. Forslag til forbedringer følges opp og tas opp igjen ved neste besøk.

 

 

 

 

 

Norsk Bangladesh Fadderforening er registrert i Innsamlingskontrollen.

 

 

Norsk Bangladesh Fadderforening © 2017 • Nettredaktør Jakub Ismer

www.bangladesh.no