Hva gjør vi?

 

 

Norsk Bangladesh Fadderforening (NBF) samarbeider med fire barnehjem og en slumskole i Bangladesh. I tillegg gir vi utdanningsstipend til utvalgte elever fra barnehjemmene for at de skal få studere videre etter grunnskolen.

 

Agrasara

 

 

 

Agrasara er et veldrevet, buddhistisk barnehjem grunnlagt i 1944. Barnehjemmet ligger på landsbygda utenfor Chittagong i den sør-østlige delen av Bangladesh. Det bor om lag 480 barn på barnehjemmet og de fleste av er jenter fra folkegruppen demer som lever i området Cittagong Hilltrackts på grensen mot Burma. Motto for Agarasara er: ’Utdannede kvinner gir utdannede familier’. På barnehjemmets område ligger det både en barneskole og en ungdomsskole. De fleste barnehjemsbarna er buddhister, men noen av dem er også hinduister og kristne. Området rundt barnehjemmet er preget av rismarker og Agrasara eier landområder der det dyrkes ris og grønnsaker. Agrasara har også klart å etablere et nyttlegesenter som er tilgjengelig også for beboere i nærliggende landsbyer.

 

Vi har støttet Agrasara siden 1976.

 

 

Bottomley

 

 

 

Bottomley barnehjem, opprettet i 1945, ligger som en oase i Dhakas sentrum med store, velstelte grøntområder (ca 20 mål). Barnehjemmet er katolsk og blir drevet av nonner fra Sister Association of Mary Queen of Apostles. Barnehjemmet tar imot farløse og foreldreløse, katolske barn, i all overveiende grad jenter. I dag bor det om lag 140 barn på Bottomley. Barnehjemmet driver skole for barnehjemsbarna, men i tillegg har skolen 1000 elever som ikke bor på barnehjemmet.

 

Vi har støttet Bottomley siden 1975.

 

 

Dhammarajika 

 

 

 

Barnehjemmet Dhammarajika ble startet i 1972 av buddhistmunker. Det ligger i en av de fattigste bydelene i Dhaka, like ved hovedstasjonen for jernbanen. Barnehjemmet ligger ved et munkekloster, men i tråd med buddhistisk toleranse drives det ingen religiøs påvirkning. Hjemmet har således både barn og lærere som er buddhister, hinduer, muslimer og kristne. Dhammarajika er et hjem for foreldreløse barn eller barn av foreldre som er ute av stand til å forsørge dem, for tiden bor det rundt 1000 barn der. Mange av barna er plukket opp på gaten mens de var i ferd med å lete etter mat i søppelhauger eller mens de tigget.

 

Vi har støttet barn som bor på Dhammarajika siden 1979. For noen år siden, da ledelsen ved barnehjemmet så seg nødt til å ta hånd om langt flere barn enn de egentlig hadde fasiliteter for, støttet NBF med hjelp fra NORAD et nytt tilbygg. Dette er senere blitt påbygget og er nå et kombinert undervisningsbygg og internat.

 

Dhaka Orphanage

 

 

 

 

Dhaka Orphanage Society ble grunnlagt allerede i 1908 av en gruppe hinduer som ønsket å skape et hjem for foreldreløse barn. De tar inn ekstremt fattige hindubarn fra 5 år og oppover, for tiden bor rundt 90 barn der, med noe flere jenter enn gutter. Dhaka Orphanage ligger i Old Dhaka, ikke langt fra elvebredden. Her er det smale smug som er overfylt av mennesker, rickshawer, sykler, biler og oksekjerrer.

 

NBF har støttet barnehjemmet siden 1978. NBF tok i sin tid initiativet til at NORAD midler skulle brukes til å finansiere et nytt fire etasjers bygg i bakgården. Her er det kjøkken, spisesal og jenteinternat. Barnehjemmet har egen skole for de yngste barna, fra 1. til og med 5. klasse. Skolen er ikke åpen for barn utenfra og klassene er derfor små. De har kun et klasserom som er delt inn med skillevegger. Etter 5. klasse fortsetter barna på andre skoler i Dhaka. Noen av de aller beste studentene får lov å fortsette og bo på barnehjemmet for å ta videre utdanning.

 

 

Slumskolen

 

 

 

Slumskolen (Samaj Unnayan Sangstha) som ligger i tilknytning til et slumområde i Dhaka.

 

Professor Sultana Zaman har i mange år vært pådriver og den ledende figuren, men har pga helse og alder trukket seg noe tilbake. Skolen ledes i det daglige av Mrs. Mehjabeen. Denne "kvinnedrevne" skolen fungerer meget bra. De mottar noe lokal støtte, men hovedvekten kommer fra en sveitsisk organisasjon og NBF. 


De siste årene har NBF gjennom gaver fra dere dekket utgiftene til et enkelt måltid (ofte kokt egg og "brød") én gang per uke. Dette serveres på ulike ukedager slik at barna må komme hver dag for å få med seg måltidet. Skolen har en aktiv musikk- og sanglærer som barna setter stor pris på. 


Slumskolen holder også foreldrekurs i grunnleggende kunnskap om f.eks. hygiene, ernæring og utdanning, samt noe håndverksopplæring. Produktene selges på skolen. 

 

Studiestipend

Vi støtter i dag 6 studenter med utdanningsstipend.  Det er barnehjemmene som foreslår kandidater og vi intervjuer og godkjenner. Utdanning er viktig og vi er veldig spent med hvordan det går. God utdanning er ingen garanti for å få seg jobb.  Pr i dag har vi disse studentene: Rojobi og Sinda fra Bottomley, Rubel, Mostak and Sumon fra Sultana Zaman Slumskole and Kakoli fra Dhaka Orphanage. Alle studerer til BBA (Bachelor of business administration).

 

Norsk Bangladesh Fadderforening © 2017 • Nettredaktør Jakub Ismer