Bangladesh

 

Faktaopplysninger
Hovedstad

Dhaka(ca. 15 mill innb.)

Folketall

Ca. 156 millioner

Språk 98 % av befolkningen snakker bangla. Noen urbefolkningsgrupper har egne språk.
Flateinnhold 147 570 km2
Befolkningsvekst

1,27 %

 

 

Det har vært store sosioøkonomiske framskritt i Bangladesh de siste 20 årene, men det er fremdeles mange utfordringer, spesielt for barn, kvinner og minoriteter.

 

Barn i Bangladesh

Bangladesh ratifiserte barnekonvensjonen i 1990, men barns rettigheter er generelt dårlig ivaretatt på grunn av utdatert lovverk og utilstrekkelig politikk.

 

Dødeligheten for barn og kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel er fortsatt høy. Barnedødeligheten er 54 per 1000 fødsel.

 

Det er også helseutfordringer. Dårlig vann og feilernæring medfører at svært mange bangladeshiske barn er syke.

 

Unicef anslår at over 16 millioner bangladeshiske barn er i barneskolealder (6 – 10 år). Barneskole er gratis, men kvaliteten på utdanningen er ofte svært dårlig. Dette og fordi mange barn må være med å forsørge familien, gjør at mange dropper ut. Hele 13 % av alle bangladeshiske barn er involvert i en eller annen form for barnearbeid, og de fleste av disse barna har ingen tilgang på skolegang.    

 

Kvinner i Bangladesh

Det er krevende å være kvinne i Bangladesh. Ifølge UNICEF går kun 41 prosent av jentene i ungdomsskolealder på skole. Årsakene til dette er mange, men fattigdom og tidlige ekteskap er to av de viktigste. Jenter blir ofte sett på som en økonomisk belastning for foreldrene, og giftes derfor bort i tidlig alder. Selv om loven tilsier at jenter må ha fylt 18 og gutter 21 før de kan gifte seg, er 64 % av jentene i Bangladesh gift før de når lovlig alder (UNICEF, 2009).

 

Tidlig graviditet påvirker også helse ved at tenåringsmødre har høyere sannsynlighet for å oppleve komplikasjoner under fødsel. De gravide tenåringsjentene slutter dessuten ofte på skolen.

 

Bangladesh er blant landene i Asia som har et høyt antall såkalt ’missing women’, kvinner som ikke eksisterer fordi foreldre helst vil ha flere sønner enn døtre.

  

Diskriminering

Det er lite rom for minoriteter og urfolk i Bangladesh, mye på grunn av landets relative homogene sammensetning. Nesten 90 % av befolkningen er muslimer og rundt 9 % hinduer, noe som skaper spenninger.  Det fins omkring 53 ulike urbefolkningsgruppe, som i utstrakt grad har vært, og er, utsatt for etnisk diskriminering og menneskerettighetsbrudd.

 

Se Landsider for mer informasjon om politikk og økonomi i Bangladesh.

Se Unicef og Redd Barna for mer informasjon om kvinner og barn i Bangladesh. 

 

Norsk Bangladesh Fadderforening © 2017 • Nettredaktør Jakub Ismer

www.bangladesh.no