Hvordan bli fadder

 

 

Velg mellom følgende måter å støtte på:

 

 

Støtteform Årlig pris Mer informasjon

Barnehjems

fadder

2000,- Du støtter et barnehjem med å dekke utgifter til klær, mat og skole.
Slumskolefadder 550,- Du støtter driften av Sultana Zaman slumskole i Dhaka.
Utdanningsfondet 800,- Du støtter fondet som gir barnehjemsbarn med gode evner muligheten til å utdanne seg utover grunnskolen.

 

Summen som er angitt er beløpet du vil bli fakturert for. Har du mulighet for å gi noe ekstra, blir det satt stor pris på.  Barnehjemmene har stadig for hjelp i forbindelse med uforutsette hendelser. 

All fakturering skjer årlig (pr kalenderår). Ønsker du månedlig autotrekk organiserer du dette med din egenbank på ønsket beløp.

 

Du kan også gi en gave på vårt kontonummer: 1609 51 03131

 

Slik gjør du:

Send en e-post til chairpersonnba@gmail.com
eller ring 95 74 40 89.

Vi trenger:

  • Navn 
  • Event. firmanavn og organisasjonsnummer (9 siffer)
  • Postadresse og telefonnummer
  • Hva slags fadder du ønsker å bli (eks. barnehjemsfadder)
  • e-postadresse (for bla. mottakelse av Fadderkontakten per e-post)
  • Fødselsnummer (11 siffer) for å få skattefradrag for gave til frivillig organisasjon)

 

Det gis 28% skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Private personer og selskaper er likestilt. Minimums beløp pr giver pr år er

kr 500 og maks beløp er kr 12 000. (Dette sees samlet, uansett hvor mange organisasjoner du støtter). Mer informasjon, se Skatteetaten.

 

 

Norsk Bangladesh Fadderforening © 2017  • Nettredaktør Jakub Ismer

www.bangladesh.no